Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Czerwcowe Spotkanie pod Krzyżem Powstańców na Piekarskiej Górze
2018-06-04

Czerwcowe Spotkanie pod Krzyżem Powstańców na Piekarskiej Górze

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie pod Krzyżem Powstańców na Piekarskiej Górze, które odbędzie się 9 czerwca (sobota) o godzinie 18:00.    ...
Oferta Pracy
2018-06-04

Oferta Pracy

Inspektor wojewódzki ds. prowadzenia postępowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w Wydziale Polityki Społecznej ...
Oferta bezpłatnych zajęć
2018-06-04

Oferta bezpłatnych zajęć

Oferta bezpłatnych zajęć prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w III kwartale 2018 r. W załączeniu oferta planowanych warsztatów. Zajęcia rozpoczynają się o 9.00 w...
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy  nr 5/2018
2018-06-04

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem...
Komunikat
2018-05-29

Komunikat

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tekst jednolityDz.U.2017. 1023 z późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, iż w dniu 07 czerwca 2018 roku rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024. W tym dniu na stronie internetowej www.iwkowa.pl oraz w Biuletynie...
PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!
2018-05-29

PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!

GALICYJSKI PAKT SAMORZĄDOWY „KOMPAS” w partnerstwie z Firmą Szkoleniową MAESTRA – MAŁGORZATA SANECKA zapraszają do udziału w projekcie:PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ! nr RPMP.09.01.02-12-0255/17ZAPRASZAMY OSOBY: zamieszkujące na terenie woj. małopolskiego, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, bezrobotne lub są osobami pracującymi. ...
RODZINA ZASTĘPCZA JEST NAJ!...
2018-05-29

RODZINA ZASTĘPCZA JEST NAJ!...

PCPR w Brzesku rozpoczęło kampanię promocyjną pod hasłem "RODZINA ZASTĘPCZA JEST NAJ!...", mającą na celu pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej, które są najczęściej spotykaną w praktyce formą opieki zastępczej oraz najlepszą alternatywą dla dziecka w najtrudniejszych chwilach. Zwracamy się do rodziców, małżonków, osób samotnych,...
OGŁOSZENIE NR 2
2018-05-25

OGŁOSZENIE NR 2

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018r. poz. 121 z późń.zm.) Wójt Gminy Iwkowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwkowa przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat Wykaz (pdf) ...
Komunikat
2018-05-25

Komunikat

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BRZESKU Z DNIA 24 MAJA 2018 R., W SPRAWIE JAKOŚCI WODY POCHODZĄCEJ Z WODOCIĄGU LOKALNEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROCIESZU   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności,...
Komunikat
2018-05-24

Komunikat

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 23 maja 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojakowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności,...
Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018
2018-05-21

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do dziesiątej jubileuszowej edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2018. Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się...
ZAWIADOMIENIE
2018-05-19

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Iwkowa informuje Mieszkańców korzystających z wodociągu Porąbka Iwkowska, iż woda nadaje się do spożycia.     ...
Zarządzenie Nr 47/18
2018-05-17

Zarządzenie Nr 47/18

Zarządzenie Nr 47/18 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,m,305296,2018.html ...
Dotacje na nowe kotły węglowe
2018-05-16

Dotacje na nowe kotły węglowe

Dodatkowy nabór ankiet od mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dotacji na nowe kotły węglowe. Wójt Gminy Iwkowa informuje, iż od 16 maja do 29 czerwca 2018 roku trwa nabór ankiet od mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania do wymiany starych źródeł ogrzewania na nowe kotły węglowe. Planowany termin realizacji programu polegającego na wymianie pieców to 2018 i...
Szukamy właściciela psa
2018-05-16

Szukamy właściciela psa

Szukamy właściciela psa lub osoby chętnej do adopcji zwierzęcia. Telefon kontaktowy Urząd Gminy Iwkowa 146844010 wew. 29 lub firma "Dimarco" 14/6844059 ...
Preferencyjne kredyty przeznaczone są dla osób fizycznych
2018-05-15

Preferencyjne kredyty przeznaczone są dla osób fizycznych

10 maja 2018 roku, Bank Ochrony Środowiska oraz Bank Spółdzielczy w Jordanowie podpisały z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowy, które umożliwiają udzielenie preferencyjnych kredytów w roku 2018 na terenie województwa małopolskiego. Dla kogo: Preferencyjne kredyty przeznaczone są dla osób fizycznych Rodzaj zadania: w zakresie...
Dni Otwarte Domów Pasywnych
2018-05-15

Dni Otwarte Domów Pasywnych

W imieniu Klastra Zrównoważona Infrastruktura zapraszam na kolejną VIII edycję Dnia Otwartego Domów Pasywnych, organizowaną od godz. 10:30 w dniu 19 maja (sobota) w budynku pokazowym klastra w Kokotowie k. Krakowa. Prosimy o przekazanie mieszkańcom zaproszenia na spotkanie z domami pasywnymi, po raz kolejny pod hasłem MIESZKAJ BEZ SMOGU! Sezon grzewczy wprawdzie...