Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

AKTYWIZACJIA OBYWATELSKA W MOIM SOŁECTWIE

AKTYWIZACJIA OBYWATELSKA W MOIM SOŁECTWIE

W sobotę 6 maja 2023r w Remizie OSP w Wojakowej odbyło się 3 i ostatnie spotkanie pn: "AKTYWIZACJIA OBYWATELSKA W MOIM SOŁECTWIE".W spotkaniu uczestniczyli Sołtysi wsi Wojakowa i Dobrociesz, Radni Gminy Iwkowa, pan Grzegorz Przybyło -Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, pani Monika Przybyło jak również pracownicy Urzędu Gminy w Iwkowej i mieszkańcy. Podczas spotkania przygotowane zostały projekty dotyczące tworzenia inicjatywy lokalnej dla każdego z sołectw biorących udział w spotkaniu.

Sołtysi wsi Dobrociesz i Wojakowa składają podziękowania wszystkim zgromadzonym za aktywny udział w warsztatach.

Wróć