Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwkowa na lata 2023 - 2030

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwkowa na lata 2023 - 2030

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Iwkowa działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40). oraz Zarządzenia nr 20/2023 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwkowa na lata 2023-2030

ogłasza konsultacje społeczne

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Iwkowa na lata 2023-2030.

Prace diagnostyczne i projektowe projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwkowa na lata 2023-2030 obejmowały: ankietyzację, konsultacje oraz analizy dokumentów statystycznych i planistycznych.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Iwkowa na lata 2023-2030.

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie dotyczące całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ każda opinia jest dla nas bardzo istotna.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres gmina@iwkowa.pl, wypełnić online https://forms.office.com/r/y1UTbqGer6 lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Iwkowej, 32-861 Iwkowa 468 w terminie od 1.03.2023 r. do 13.04.2023 r.

 

Dziękujemy za pomoc i współpracę
Bogusław Kamiński
Wójt Gminy Iwkowa

Szczegóły na bip.iwkowa.pl: https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,2241831,konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-iwkowa-na-lata-2023-2030.html

Wróć