Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Małopolska Wieś 2023

Małopolska Wieś 2023

„Małopolska Wieś” już po raz siódmy

Głównym założeniem konkursu samorządu województwa jest wyróżnienie sołectw, aktywnie działających na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. W konkursie pod uwagę będzie brana estetyka miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Równie ważne będą inicjatywy, pomagające wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrujące mieszkańców. Oceniane będą strony internetowe i profile sołectw na portalach społecznościowych.

Po raz pierwszy zgłoszeń mogą dokonywać również sołtysi. Samorząd województwa wyróżnia i wskazuje piękno małopolskiej wsi. Gospodarność ludzi, tworzących swoją małą ojczyznę. Ich pracę, aktywność, innowacyjność, jedność czy społeczeństwo obywatelskie. Koła gospodyń, zespoły regionalne, druhowie ochotniczych straży pożarnych, młodzieżowe drużyny pożarnicze, wiele stowarzyszeń i rady sołeckie zasługują na pochwały w kraju i poza jego granicami.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci. Przedmiotem oceny w ramach dwóch pierwszych kategorii będą inicjatywy lokalne, zrealizowane od 2018 roku. Małopolska Wieś w Sieci będzie oceniana za prowadzenie strony internetowej sołectwa, istniejącej co najmniej od 2022 roku i nadal funkcjonującej.

Więcej szczegółów dotyczących konkursów pod linkiem:

 https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/malopolska-wies-juz-po-raz-siodmy

Wróć