Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów Gminy Iwkowa w obrębie geodezyjnym Iwkowa

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 2017 r., poz.788)

zawiadamiam

0 wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni projektu uproszczonego planu urządzenia lasów Gminy Iwkowa w obrębie geodezyjnym Iwkowa, w dniach od 02.08.2017r. do 30.09.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Iwkowej pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj: poniedziałek- piątek od 8:00 do 14:00.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego w trybie art. 21 ust. 4 ww. ustawy.

Wróć