Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Remont dróg gminnych

Remont dróg gminnych

W ostatnim czasie zostały wyremontowane i zmodernizowane kolejne odcinki dróg w gminie Iwkowa. Przedsięwzięcia związane z poprawą stanu technicznego dróg w większości dofinansowano z zewnętrznych źródeł, w tym ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do połowy października 2017 r. wyremontowano 6 dróg o łącznej długości 2300 m. Całkowity koszt robót wyniósł ok. 500 000,00 zł, z czego dofinansowanie ok. 230 000,00 zł.

Prace budowlane przeprowadzono na drogach: Kąty – Zatoki w stronę Łęk, Kąty - Góry w stronę Sechnej, Kąty - Grabie w stronę Michalczowej, Kąty – Pasterniki, Porąbka Iwkowska – Zarzecze, Wojakowa – Grabaniówka, Dobrociesz –Bagna, Połom Mały.  Zakres prac obejmował wykonanie i uzupełnienie podbudowy, odmulenie rowów, położenie nowej nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie poboczy.

Stanisław Kowalczyk

Wróć