Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie – Profilaktyki uzależnień. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 28 listopada 2017r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie – Profilaktyki uzależnień. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 28 listopada 2017r.

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowazłożyło ofertę na realizację zadania z profilaktyki uzależnień pn. „VI Małopolski Turniej Mikołajkowy Szkółek Piłkarskich”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 239).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Dotacja wnioskowana: 4000 złotych. Dotacja proponowana: 4000 złotych.

 Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 04 grudnia 2017r. do Urzędu Gminy w Iwkowej na adres: 32-861 Iwkowa 468 lub e-mail na adres: gmina@iwkowa.pl.

 

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,1388048,ogloszenie-o-zlozeniu-oferty-w-trybie-art-19a-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontar.html

Wróć