Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Koncepcja „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwkowa

Koncepcja „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwkowa

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY IWKOWA,

przedstawiamy Państwu koncepcję „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwkowa”.

Działania te traktujemy jako dodatkowe konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Iwkowa, jeszcze przed wdrożeniem procedury opiniowania i uzgodnień projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwkowa. Dlatego prosimy Państwa o zgłoszenie ewentualnych korekt do rozwiązań Planu głównie w zakresie przeznaczenia terenu.

Propozycje korekt nie będą traktowane jako uwagi, lecz jako Państwa sugestie. Właściwe uwagi, zgodnie z procedurą planistyczną, będą mogli Państwo zgłosić w późniejszym terminie, na etapie wyłożenia ww. projektu do wglądu publicznego, po uzyskaniu stosownych, zgodnych z przepisami prawa, opinii i uzgodnień.


Wnioski w sprawie korekt można złożyć do dnia 30 września 2019 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego pod następującym linkiem:

https://pliki.iwkowa.pl/mod/form/ankieta-002.php

Wróć