Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Remonty dróg gminnych

Remonty dróg gminnych

Urząd Gminy w Iwkowej informuje o zakończeniu remontu dróg gminnych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do dnia 22 kwietnia 2015 r. wyremontowano 2 drogi o łącznej długości 800 m. Całkowity koszt robót wyniósł 178 520,02 zł, Gmina Iwkowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł. Prace budowalne prowadzone były na drogach: Wojakowa- Podlipie oraz Iwkowa- Pańskie. Zakres prac obejmował wzmocnienie korpusu drogi poprzez uzupełnienie podbudowy, wykonanie profilu nawierzchni, odmulenie rowów, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie poboczy kruszywem.

Autor: Stanisław Kowalczyk

Wróć