Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Remonty Dróg Gminnych

Remonty Dróg Gminnych

Urząd Gminy w Iwkowej informuje o zakończeniu remontu dróg gminnych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do dnia 12 lipca 2014 r. wyremontowano 3 drogi o łącznej długości 1900 m. Całkowity koszt robót wyniósł 300 000,00 zł, Gmina Iwkowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 240 000,00 zł. 

Prace budowalne prowadzone były na drogach: Wojakowa- Piechówka, Wojakowa- Rędziny oraz Połom Mały - Witowice. Zakres prac obejmował wykonanie profilu nawierzchni, odmulenie rowów, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie poboczy, 

Ponadto w pierwszych dniach lipca, Gmina Iwkowa otrzymała promesę na dodatkowe środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł na remont drogi gminnej Dobrociesz - Bagna 

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku, które odbędzie się dnia 29 kwietnia 2014 roku ( tj. wtorek) o godz.16.00 w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej.

więcej...  

Wróć