Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingu i ogrodzenia oraz montaż tablic informacyjnych w miejscowości Iwkowa

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingu i ogrodzenia oraz montaż       tablic informacyjnych  w miejscowości Iwkowa

Urząd Gminy w Iwkowej informuje o zakończeniu realizacji operacji pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingu i ogrodzenia oraz montaż tablic informacyjnych w miejscowości Iwkowa” dofinansowanej ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Przedmiotową inwestycję zrealizowano w Iwkowej na działce nr 2352/1. Zakres prac  obejmował wykonanie remontu kanalizacji deszczowej, nawierzchni parkingu oraz wewnętrznego ogrodzenia. Ponadto zamontowano kosze, ławkę, tablice informacyjne, zgodnie z projektem  zasadzono 6 szt. śliw ozdobnych. Wyremontowany parking jest ogólnie dostępny i bezpłatny.

Wróć