Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Inwestycje

Remonty dróg gminnych
2015-06-05

Remonty dróg gminnych

Urząd Gminy w Iwkowej informuje o zakończeniu remontu dróg gminnych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do dnia 22 kwietnia 2015 r. wyremontowano 2 drogi o łącznej długości 800 m. Całkowity koszt robót wyniósł 178 520,02 zł, Gmina Iwkowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł. Prace budowalne prowadzone były na drogach: Wojakowa-...
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingu, ciągów pieszych wraz  z elementami małej architektury.
2014-12-10

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingu, ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury.

Urząd Gminy w Iwkowej informuje o zakończeniu realizacji operacji pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingu, ciągów pieszych wraz z elementami  małej architektury” dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii...
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingu i ogrodzenia oraz montaż       tablic informacyjnych  w miejscowości Iwkowa
2014-12-10

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingu i ogrodzenia oraz montaż tablic informacyjnych w miejscowości Iwkowa

Urząd Gminy w Iwkowej informuje o zakończeniu realizacji operacji pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingu i ogrodzenia oraz montaż tablic informacyjnych w miejscowości Iwkowa” dofinansowanej ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania 413 Wdrażanie...
Remonty Dróg Gminnych
2014-12-10

Remonty Dróg Gminnych

Dobrociesz Bagna101 792,35 złDofinansowanie 76 874,00 zł Wojakowa - Dziołek133 161,03 złDofinansowanie 83 660, 00 zł Dobrociesz – Kopalina45 218,51 zł   ...
Budowa Chodnik w Iwkowa
2014-12-10

Budowa Chodnik w Iwkowa

Budowa Chodnik w Iwkowa wspólnie z Starostwem Powiatowym w Brzesku 200 000,00złDofinansowanie 100 000, 00zł ...
Budowa Wiaty Turystycznej w Iwkowej
2014-12-10

Budowa Wiaty Turystycznej w Iwkowej

Budowa Wiaty Turystycznej w Iwkowej33 980,23 złDofinansowanie 22 404,30,zł ...
Budowa Parkingu w Kątach
2014-12-10

Budowa Parkingu w Kątach

Budowa Parkingu w Kątach Dofinansowanie 277 910, 00zł łączny koszt 460 000,00zł ...
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Budynku Remizy  Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce Iwkowskiej  wraz z niezbędną infrastrukturą
2014-12-02

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce Iwkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce Iwkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą 1 024 841,61złDofinansowanie 250 625,00 zł ...
Remonty Dróg Gminnych
2014-12-02

Remonty Dróg Gminnych

Urząd Gminy w Iwkowej informuje o zakończeniu remontu dróg gminnych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do dnia 12 lipca 2014 r. wyremontowano 3 drogi o łącznej długości 1900 m. Całkowity koszt robót wyniósł 300 000,00 zł, Gmina Iwkowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 240 000,00 zł. Prace budowalne prowadzone były na drogach: Wojakowa- Piechówka,...
Inwestycja pn.: "Poprawa estetyki - rozbudowa , nadbudowa, remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojakowej - ETAP I"
2014-12-02

Inwestycja pn.: "Poprawa estetyki - rozbudowa , nadbudowa, remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojakowej - ETAP I"

Zakończono realizację projektu i rozpoczęto procedurę zmierzającą do oddania obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego . Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warun-kom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi poprzez LGD...