Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Inwestycje

Zakończenie Remontu Mostów oraz Dróg Gminnych
2014-12-02

Zakończenie Remontu Mostów oraz Dróg Gminnych

Urząd Gminy w Iwkowej informuje o zakończeniu remontu mostów oraz dróg gminnych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do dnia 31 lipca 2013 r. wyremontowano 3 drogi o łącznej długości 2 300m oraz dwa mosty. Całkowity koszt robót wyniósł 550 000,00 zł, Gmina Iwkowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 507 000,00 zł. Prace budowalne były...