Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

"ABC zarządzania wolontariatem"

"ABC zarządzania wolontariatem"

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla koordynatorów wolontariatu w Krakowie pod hasłem: 
"ABC zarządzania wolontariatem".

Stowarzyszenie[Ania 2]  Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich NGOs i instytucji odpowiedzialnych za koordynację pracy wolontariuszy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu "ABC zarządzania wolontariatem" które odbędzie się dnia 23 października 2018r. w Krakowie o godz: 9:00-16:00.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie  dedykowane jest koordynatorom, którzy na co dzień współpracują z  wolontariuszami w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach, które zgodnie z prawem mogą korzystać ze świadczeń wolontariuszy. Szkolenie będzie szansą na zgłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń i inspirację dla doświadczonych koordynatorów oraz poznanie zasad zarządzania wolontariuszami dla osób rozpoczynających współpracę z wolontariuszami. 

TEMATYKA SZKOLENIA

Tematy szkolenia:

Aspekty prawne wolontariatu

  • Rekrutacja i budowa zespołu wolontariuszy
  • Motywowanie i nagradzani
  • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY.

WARUNKI SZKOLENIA

Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne, certyfikat oraz poczęstunek. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ilość dostępnych miejsc: 14.

Szkolenie będzie miało formę warsztatu.

 CZAS I MIEJSCE

Szkolenie odbędzie się 23 października 2018r, w się w Krakowie, w godz: 9:00-16:00.

Dokładne miejsce szkolenia zostanie podane osobom, które zakwalifikują się na szkolenie.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres krakow@wolontariat.org.pl.

W przypadku większej ilości zgłoszeń utworzona zostanie lista rezerwowa.  

PROWADZĄCY

Monika Pendolska

WIĘCEJ INFORMACJI

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, Katarzyna Puśledzka

Zapraszamy do udziału

Wróć