Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Iwkowa

Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Iwkowa

Projekt pn. „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Iwkowa” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Priorytet 4. „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski”, Poddziałanie 4.5.2 „Niskoemisyjny transport miejski - spr” i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drogach powiatowych nr 1448K oraz nr 1447K wraz z budową dwóch kładek pieszo-rowerowych, parkingu publicznego samochodowego i dwóch publicznych parkingów rowerowych”.

Beneficjent: Gmina Iwkowa

Okres realizacji: do 30.06.2023r.

Numer umowy o dofinansowanie: RPMP.04.05.02-12-0296/18-00-XVII/98/FE/19

Wartość projektu wynosi: 3 556 442,20 PLN

Dofinansowanie UE: 3 016 681,76 PLN


Celem projektu jest: rozwój transportu niskoemisyjnego poprzez wdrożenie rozwiązań w zakresie wykorzystania transportu rowerowego do przemieszczania się pomiędzy punktami związanymi z integracją transportu zbiorowego; ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Wróć