Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ankiety dotyczące przebiegu DK75

Ankiety dotyczące przebiegu DK75

Z informacji posiadanych przez Urząd Gminy w Iwkowej wynika, iż w ramach procesu konsultacji Studium Korytarzowego (SK) dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej Nr 75 (DK75) klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz mieszkańcy Gminy Iwkowa złożyli 564 ankiety, które zostały przekazane do firmy projektowej (JACOBS Halcrow Group Sp. z o.o.).

Wróć