Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Apel dotyczący niedokarmiania dzikich zwierząt

Apel dotyczący niedokarmiania dzikich zwierząt

Wójt Gminy Iwkowa w nawiązaniu do pisma Starosty Brzeskiego apeluje do mieszkańców o niedokarmianie dzikiej zwierzyny (zwłaszcza dzików) odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych tj. resztkami żywności. Tego typu działania są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz powodują szkodę zarówno dla mieszkańców jak i samych zwierząt. W celu skutecznemu przeciwdziałaniu epidemii ASF, wzmocnienia naturalnego mechanizmu samoregulacji populacji, zmniejszenia szkód w rolnictwie w skutek przyzwyczajania się zwierząt do wysokokalorycznego pokarmu prosimy o niedokarmianie zwierząt oraz utrzymanie czystości i porządku na swoich nieruchomościach.

Wróć