Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Badania statystyczne przeprowadzane przez Urząd Statystyczny w Krakowie

Badania statystyczne przeprowadzane przez Urząd Statystyczny w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że w 2024 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są zarówno metodą wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez pracowników Urzędu (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Statystyczne badania rolnicze realizowane w województwie małopolskim

Dziękujemy za Państwa udział w badaniach rolnych!

Dzięki Państwu wiemy

  • Jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie na przestrzeni lat,
  • Jak zmienia się opłacalność produkcji rolniczej,
  • Jak kształtuje się produkcja zwierzęca,
  • Jaki jest stan pogłowia zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Tajemnica statystyczna

Informacje przekazane ankieterom są objęte tajemnicą statystyczną. Zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz.

Wybrane badania

  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R),
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S),
  • Badanie pogłowia drobiu i produkcji zwierzęcej (R-ZW-B).

Więcej informacji

Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie

Telefony: +48695256281, +48532459441, +48126563032;

Infolinia: +48222799999;

Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl.

Wróć