Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Boisko w Iwkowej Nagórzu – nareszcie!

Boisko w Iwkowej Nagórzu – nareszcie!

Dobiegły prace związane z czwartym już projektem Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa realizowanym przez w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 4 LEADER. Po słowniku gwarowym, projekcie turystycznym i budowie placu zabaw, SRiPGI wspólnie z gminą oraz mieszkańcami Nagórza zrealizowało budowę ogólnodostępnego boiska sportowo-rekreacyjnego. W 2012 roku mieszkańcy Iwkowej Nagórza podczas imprezy „Wokół Piekarskiej Góry” zainicjowali zbieranie środków na ten cel. Dzięki ich ofiarności, a także wielu innych osób spoza Nagórza, współpracy z gminą oraz determinacji dzieci, które cierpliwie czekały na nowe boisko, powstało miejsce, będące powodem do radości i dumy. W imieniu Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację tej inwestycji. Boisko jest ogólnodostępne a korzystanie z niego bezpłatne.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowo-rekreacyjnego w Iwkowej Nagórzu” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wróć