Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Centrum Doradztwa Rolniczego organizuje bezpłatne e-szkolenie dla właścicieli lasów prywatnych

Centrum Doradztwa Rolniczego organizuje bezpłatne e-szkolenie dla właścicieli lasów prywatnych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. 

„Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość 

dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”. 

Szkolenie odbędzie się w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o możliwości i zasadach wsparcia inwestycji zwiększających odporność ekosystemów w lasach prywatnych oraz przekazanie wiedzy z tematyki leśnej objętej podziałaniem 8.5 PROW 2014-2020. Szkolenie prowadzone jest równolegle z ogłoszonym przez ARiMR naborem wniosków o przyznanie pomocy z podziałania. Szkolenie składa się z czterech lekcji: 

1. Wsparcie inwestycji leśnych w PROW 2014 - 2020 2. Wielofunkcyjne znaczenie lasu 3. Uzyskanie pomocy krok po kroku 

4. Zagadnienia tematyki leśnej objęte poddziałaniem 8.5 Rekrutacja na szkolenie prowadzona jest w sposób ciągły (także w trakcie szkolenia) od 31.07.2020 r. do 14.08.2020 r. Zgłoszenia na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa w formie skanu lub zdjęcia prosimy przesyłać mailowo na adres d.migocka@cdr.gov.pl lub faxem na nr: 12-424-05-05. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego jest przeglądarka internetowa. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez CDR O/Kraków. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego. 

 

Wróć