Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła

1 lipca 2021 roku wszedł obowiązek złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji
dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do IMW.

Termin złożenia deklaracji:
- do 30 czerwca 2022 r. w przypadku budynków, w których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane przed
1 lipca 2021 r.,

- 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła i spalania paliw, gdy zostało zainstalowane po 1 lipca
2021 r.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
- elektronicznie — przez stronę ceeb.gov.pl wykorzystując profil zaufany, podpis elektroniczny lub e-dowód;
- papierowej — wypełniony dokument składając osobiście w budynku Urzędu Gminy lub wysyłając listem.

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel i zarządca budynków wybudowanych przed 1 lipca 2021 roku, musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kara za niedotrzymanie terminu to od 500 zł do 5000zł:

Deklaracja A- właściciele budynków mieszkalnych- https://g.infor.pl/p/_files/37370000/2-deklaracja-ceeb-2022-r-formularz-a-37370394.pdf

Deklaracja B- właściciele budynków niemieszkalnych (przedsiębiorcy) - https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905

Wróć