Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Deklaracja Wczasowicze

Deklaracja Wczasowicze

Informujemy, że właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa, na których zamieszkują czasowo (sezonowo) mieszkańcy, zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Iwkowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Wzór deklaracji określa Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15.12.2014r. Deklaracja

Stawka opłaty wynosi za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego w którym zamieszkują mieszkańcy czasowo (sezonowo) - za okres przebywania do 30 dni na terenie Gminy Iwkowa, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 60,00 zł.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 14/6844010 wew. 29 Urząd Gminy Iwkowa.

Wróć