Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Diagnoza potrzeb w zakresie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

Diagnoza potrzeb w zakresie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych
Zwracamy się do mieszkańców Gminy Iwkowa z prośbą o wypełnienie ankiety. która pozwoli zbadać zapotrzebowanie na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze na terenie Gminy Iwkowa.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających ze schorzenia lub niepełnosprawności oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych. Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia tych osób.

Uzupełnioną ankietę można dostarczyć do Punktu Przyjęć Klientów w Urzędzie Gminy Iwkowa  w godz. od 8.00 do 15.00 do 16.10.2020 r. lub w formie elektronicznej na adres iwkowa.gops@gmail.com do 18.10.2020 r.

Wróć