Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Podsumowanie roku 2020

Podsumowanie roku 2020

Koniec roku to okres podsumowań, analiz i porównań, w tym także publikowania różnych rankingów, dlatego przedstawiamy dobre wiadomości, które powinny szczególnie ucieszyć mieszkańców Gminy Iwkowa, ale także i naszych przyjaciół, znajomych, sąsiadów. 

Gmina Iwkowa:

W rankingu czasopisma „Wspólnota” wśród gmin wiejskich:

1 miejsce w Województwie Małopolskim, a 91 miejsce w Polsce pod względem wydatkowania środków na inwestycje, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w wysokości 1592,93 zł.

Link:https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2020/Ranking_Nr_20-2020_Inwestycje_JST.pdf

2 miejsce w Województwie Małopolskim w tym samym rankingu, pod względem skuteczności pozyskania środków z funduszy europejskich.

Link: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2020/ANDRZEJ_GNIADKOWSKI/Nr_21-2020_Wydatki_ze_srodkow_UE.pdf

W Rankingu Samorządów 2020 opublikowanym w „Rzeczpospolitej” wśród gmin wiejskich:

5 miejsce w Województwie Małopolskim (po 4 gminach podkrakowskich: Wielkiej Wsi, Zabierzowie, Zielonkach i Gołczy) i 32 w kraju na 1537 gmin wiejskich w Polsce. Jest to szczególnie istotne gdyż Ranking Samorządów „weryfikuje sprawność i skuteczność działań władz lokalnych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju swoich małych ojczyzn. Docenia gminy i miasta dobrze zarządzane, dbające o trwałość ekonomiczną, środowiskową oraz społeczną.”

Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, na czele której stoi były premier prof. Jerzy Buzek. Ranking Samorządów 2020 obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych są publicznie dostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej e-ankiecie.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników, w czterech filarach: trwałość ekonomiczno-społeczna, trwałość społeczna, trwałość środowiskowa oraz jakość zarządzania. W filarze trwałość ekonomiczno-finansowa brane są pod uwagę takie wskaźniki, jak: dynamika dochodów własnych (w tym dochodów podatkowych), pozyskane dotacje rozwojowe, poziom nadwyżki operacyjnej brutto oraz netto, dynamika wydatków inwestycyjnych, dynamika wydatków na drogi, zakres planów zagospodarowania przestrzennego.

Link:https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2020/gw

Powyższe rankingi potwierdzają nasze konsekwentne, długofalowe działania wychodzące naprzeciw wyzwaniom, zmierzające do stworzenia gminy przyjaznej mieszkańcom, z zapewnieniem warunków do zamieszkania, pracy, rozwoju i wypoczynku. Przygotowaliśmy odpowiednie projekty, złożyliśmy wnioski o środki z Unii Europejskiej oraz środki krajowe, które już rozliczyliśmy lub są one w realizacji. Szukaliśmy najkorzystniejszych środków pomocowych, z jak największym poziomem dofinansowania (często jest to nawet 85 % dotacji). W tym momencie chciałbym podziękować wszystkim którzy przyczynili się do tego sukcesu: mieszkańcom, pracownikom, radnym, sołtysom, władzom sąsiednich gmin, współpracującym instytucjom ze szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i ministerialnego. Zawsze stawialiśmy na aktywność
i współdziałanie. Dobra współpraca daje efekty i my jesteśmy tego przykładem. Jak to się stało? Czy jest to możliwe? Oczywiście, bo Gmina Iwkowa jest wyjątkowa!

Bogusław Kamiński
Wójt Gminy Iwkowa

Wróć