Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Dotacja na Magazyny Energii – kolejny nabór deklaracji

Dotacja na Magazyny Energii – kolejny nabór deklaracji

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii.

W ramach typu projektu planowane jest wsparcie rozwoju magazynów energii, których zastosowanie zwiększy efektywność wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii.  Dofinansowanie będzie możliwe na budowę, rozbudowę, zakup magazynów energii elektrycznej dla istniejącej już instalacji energii odnawialnej fotowoltaicznej. Wysokość dofinasowania kształtuje się na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie w dniach od 01 do 5 lipca 2024 roku wstępnej deklaracji na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Iwkowej. Prowadzony nabór deklaracji jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie. Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej gminy Iwkowa.

Uwaga! Mieszkańcy, którzy w ramach pierwszego złożyli deklarację nie składają po raz kolejny. Deklaracje te zostają w mocy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Iwkowa pok. 21 w godzinach pracy urzędu. Poniedziałek od 7 do 16 wtorek-piątek od 7 do 14:45.

Złóż deklarację przystąpienia do programu.

Wróć