Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Droga do zatrudnienia

Droga do zatrudnienia

Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do udziału w projekcie:  „Droga do zatrudnienia ”,

ZAPRASZAMY OSOBY :

 • bierne zawodowo
 • bezrobotne
 • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
 • w wieku powyżej 30 lat
 • kobiety i/lub osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/lub długotrwale bezrobotne

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 • identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika projektu
 • pośrednictwo pracy
 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie psychologiczne
 • staże zawodowe
 • stypendium stażowe – ok .1977,78 zł brutto
 • szkolenia zawodowe
 • stypendium szkoleniowe – ok. 9,07 zł brutto/h
 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże
  i szkolenia zawodowe,
 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMET REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Biuro Projektu Spółdzielni Socjalnej SerwiS:
- ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów
- tel: 570-199-767

Email: p.witek@spoldzielniaserwis.pl

            k.kornaus@spoldzielniaserwis.pl

Wróć