Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Gmina Iwkowa liderem inwestycji w województwie małopolskim

Gmina Iwkowa liderem inwestycji w województwie małopolskim

Zgodnie z rankingiem opublikowanym w ogólnopolskim czasopiśmie „Wspólnota”, Gmina Iwkowa w latach 2017-2019 przeznaczyła największe kwoty na inwestycje samorządowe spośród wszystkich gmin wiejskich województwa  małopolskiego tym samym zajęła pierwsze miejsce w województwie i 91 w kraju. Średnia kwota wydatkowana na cele inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w trzech ostatnich latach w Gminie Iwkowa  wyniosła 1592,35 zł. Na uwagę zasługuje fakt, iż w latach poprzednich gmina zajmowała w rankingu pozycje 1244 (lata 2015 – 2017), następnie 465 (lata 2016 – 2018), aby w aktualnym rankingu zająć pozycję w pierwszej setce (91 pozycja w kraju). Prezentowana tendencja wzrostowa odzwierciedla obraną przez samorząd wieloletnią strategię rozwoju gminy opartą głównie na realizacji inwestycji komunalnych na rzecz społeczności lokalnej.

Wśród inwestycji, które miały wpływ na tak dobry wynik były: budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem i stacją uzdatniania wody, budowa oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną oraz popularna w regionie inwestycja turystyczna, jaką jest wieża widokowa.

Należy zaznaczyć, iż wymienione inwestycje stanowią element przyjętego planu realizacji inwestycji. W kolejnych latach będą realizowane inwestycje typu: ciąg pieszo jezdny z Iwkowej do Porąbki Iwkowskiej oraz Iwkowskie Centrum Aktywności,  w którym znajdzie się biblioteka, pomieszczenia do spotkań mieszkańców oraz przestrzeń do wynajęcia. Planowana jest również budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach.

Ranking dostępny jest na stronie:  https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2020/Ranking_Nr_20-2020_Inwestycje_JST.pdf

Wróć