Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Informacja

Informacja

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci wieloletniej emerytowanej nauczycielki naszej szkoły

śp. ZOFII SZEWCZYK

Msza żałobna odbędzie się dnia 14 września 2018 roku o godzinie 14.00
w Kościele p.w. N.M.P. Wniebowziętej w Wojakowej.

Żegnamy oddanego pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń dzieci i młodzieży.

POZOSTANIE NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

DYREKCJA, RADA PEDAGOGICZNA,
PRACOWNICY I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W DOBROCIESZU.

Wróć