Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Informacja

Informacja

Przypominamy mieszkańcom Gminy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż jego nieruchomości.

Wróć