Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Informacja

Informacja

We środę, 18 sierpnia 2021r. o godz. 17:00, odbyło się spotkanie z mieszkańcami naszej gminy. Na spotkaniu przedstawione zostały wyniki przeprowadzonej diagnozy Gminy Iwkowa, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii. Przypominamy, że obecnie trwają konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy w Iwkowej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwkowa. W związku z faktem iż nikt nie pojawił się na zaplanowanym spotkaniu otwartym, Wójt Gminy Iwkowa zachęca do zapoznania się z w/w dokumentami.

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,1975180,ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-rady-gminy-w-iwkowa-w-sprawie-wyzn.html

Wróć