Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku w związku ze stwierdzeniem w dniu 20 marca 2021 roku na terenie województwa małopolskiego dwóch ognisk wysoko zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu, apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu w szczególności:

* zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa,
* zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
* nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
* stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu,
* stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
* zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta).

Wróć