Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Inwestycja pn.: "Poprawa estetyki - rozbudowa , nadbudowa, remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojakowej - ETAP I"

Inwestycja pn.: "Poprawa estetyki - rozbudowa , nadbudowa, remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojakowej - ETAP I"

Zakończono realizację projektu i rozpoczęto procedurę zmierzającą do oddania obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego . 

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warun-kom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi poprzez LGD Sto-warzyszenie Na Śliwkowym Szlaku . 

Całkowite koszty inwestycji z uwzględnieniem dofinansowania z UE na dzień 09.12.2013r . 

Kwota ogółem = 869.284,79zł;
W tym:
Wnioskowane dofinansowanie   = 194.230,00zł
Środki własne Gminy Iwkowa   =  675.054,79zł

Informujemy, iż termin szkolenia dla mieszkańców gminy Łososina Dolna z zakresu tzw. naboru tematycznego dotyczącego działania "Małe projekty" w ramach PROW 2007-2013 uległ zmianie. Szkolenie dla mieszkańców gminy Łososina Dolna odbędzie się dnia 15 kwietnia ( tj. wtorek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej.
więcej...

Wróć