Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Jesień w Borze

Jesień w Borze

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej realizuje projekt pn. „Zakup sprzętu do przeprowadzenia warsztatów herbacianych oraz organizacja imprezy Jesień w Borze”. Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz promocja produktu lokalnego  „Lipnickiej lipiny” - herbaty lipowej, poprzez organizację imprezy plenerowej „Jesień w Borze”, przeprowadzenie warsztatów herbacianych oraz zakup  sprzętu multimedialnego.

W czasie trwanie wydarzenia, tj. 7 września 2014 r. na placu przy Ośrodku Edukacji  w Borównej w godzinach od 16:00 do 20:00 zorganizowana zostanie wystawa miodów tradycyjnych, do udziału w której serdecznie zapraszamy producentów zamieszkujących obszar Lokalnej Grupy Działania „Na Śliwkowym Szlaku”. Udział w wystawie jest bezpłatny.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej – tel. 14 6852108, e-mail: kulturalipnica@wp.pl do dnia 3 września 2014 r.

Wróć