Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Kartka wielkanocna

Kartka wielkanocna

Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej ogłasza gminny konkurs pt. „Kartka wielkanocna”

Cele:

podtrzymywanie wielkanocnych tradycji zdobniczych a także:

 • rozwijanie talentu artystycznego dzieci i młodzieży
 • rozszerzenie i pobudzenie zainteresowań twórczością ludową

Grupy wiekowe:

 • I – przedszkola (w tym „0”)
 • II – szkoły podstawowe (klasy I – III)
 • III – szkoły podstawowe (klasy IV – VI)
 • IV – szkoły podstawowe (klasy VII – VIII)

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie biorą udział prace indywidualne
 • każda osoba może dostarczyć tylko jedną pracę
 • maksymalny format kartki wielkanocnej to A4
 • ocenie konkursowej podlegają tylko prace wykonane własnoręcznie (nie będą brane pod uwagę prace wykonane techniką komputerową).

Kryteria oceny:

 • estetyka i samodzielność wykonania
 • ogólne wrażenie artystyczne, pomysłowość i oryginalność pracy Ødobór i wykorzystanie materiałów i walory dekoracyjne

Wróć