Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Klubu Seniora

Klubu Seniora

Komitet założycielski Klubu Seniora pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej zaprasza

osoby zainteresowane aktywnym spędzaniem czasu.

Zapraszamy wszystkich seniorów i nie tylko do spotkania, na którym przedstawimy ofertę działalności

naszego Klubu z zakresu zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w siedzibie Klubu w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce

Iwkowskiej, 25 stycznia 2015 r. o godz. 17:30.

 

Autor: Wojciech Hila

Wróć