Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Kolejne nabory wniosków - terminy

Kolejne nabory wniosków - terminy

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż zostały zaplanowane kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięć:

 1. Działalność centrum przetwórstwa lokalnego (2.2.1)

  w dniach 22.06.2020 - 06.07.2020

 1. Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.1)
 2. Rozwój przedsiębiorstw, w szczególności branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.2)

  w dniach 06.07.2020 - 20.07.2020

 1. Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.1)
 2. Rozwój przedsiębiorstw, w szczególności branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.2)
 3. Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, jako wkład w zachowanie tradycji (1.3.2)
 4. Budowa lub rozwój oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru i turystów (1.3.1)
 5. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych (1.2.1)

  w dniach 01.09.2020 ? 15.09.2020


Najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem planowanego naboru na stronie LGD pojawi się dokumentacja aplikacyjna.

Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 14 68 44 549, 603 309 116, e- mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl

Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa przez potencjalnych Wnioskodawców w/w naborów wniosków o przyznanie pomocy. W związku z sytuacją epidemiologiczną zapraszamy do skorzystania z doradztwa w formie konsultacji telefonicznych, tel. 14 68 44 549, 603 309 116.

Wróć