Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Komunikat do Mieszkańców!

Komunikat do Mieszkańców!

Osoby przyjmujące pod swój dach obywateli z Ukrainy mają obowiązek zgłoszenia tych osób do Urzędu Gminy w Iwkowej. Należy wypełnić i dostarczyć załączone poniżej dokumenty (oświadczenie oraz formularz zgłoszeniowy) do Referatu ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności w UG w Iwkowej – 14 684 40 10.

Zgłoszenie jest niezbędne w celu przekazania danych do Rejestru Wojewody Województwa Małopolskiego.

Wróć