Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 17 września 2021 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Iwkowa-Nagórze

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 17 września 2021 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Iwkowa-Nagórze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Iwkowa-Nagórze, pobranej w dniu 14 września br. w punktach zgodności, odpowiednio w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwkowa Nagórze i budynku mieszkalnym, położonym w miejscowości Iwkowa 217, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych, a wcześniej zakwestionowanych parametrów mikrobiologicznych – liczby bakterii grupy coli, enterokoków i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72, nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.).

Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu publiczny Iwkowa-Nagórze.

https://www.gov.pl/web/psse-brzesko/komunikat-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-brzesku-z-dnia-17-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-jakosci-wody-pochodzacej-z-wodociagu-publicznego-iwkowa-nagorze

Wróć