Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 28 czerwca 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, przeprowadzonych przez Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych w Nowym Sączu – Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie,dla próbki wody pobranej w dniu 17.06.2019 r. w punkcie czerpalnym, umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrocieszu i zasilanym z wodociągu lokalnego ww. szkoły, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu lokalny przedmiotowej placówki edukacyjnej

https://pssebrzesko.wsse.krakow.pl/index.php/komunikaty/580-komunikat-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-brzesku-z-dnia-28-czerwca-2019-r-w-sprawie-jakosci-wody-pochodzacej-z-wodociagu-lokalnego-publicznej-szkoly-podstawowej-w-dobrocieszu

Wróć