Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku

Powiatowy  Lekarz Weterynarii w Brzesku  informuje że w związku z opublikowaniem w dniu 27 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770), od dnia  4 listopada 2016 r. (piątek) włącznie, wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

W związku z zmieniającą się w ostatnim czasie  sytuacją epizootyczną na terenie Polski w odniesieniu do ASF celem umożliwienia zwiększenia kontroli przez organy Inspekcji Weterynaryjnej przesyłek świń na obszarze całego kraju konieczne jest wprowadzenie obowiązku zaopatrywania przesyłek świń w świadectwa zdrowia.

Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu wyeliminowanie przemieszczenia świń nie spełniających odpowiednich wymagań, ukrócenie nielegalnego handlu świniami oraz zapewnienie przemieszczenia świń wolnych od chorób zakaźnych zwierząt .W efekcie środek ten ma na celu zapobieganie występowanie choroby na kolejnych obszarach kraju

Opłaty za wystawienie świadectw zdrowia ponosić będą posiadacze zwierząt zgodnie z rozporządzeniem MRIRW z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną , sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. z 2013r. poz.388)

Należy zauważyć iż zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego świń (Dz.U. poz. 189 ) na obszarze całego kraju istnieje obowiązek zaopatrywania przesyłek świń :

1) Wprowadzonych do stad , punktów kopulacyjnych i punktów  skupu oraz  na targi wystawy i konkursy.

2) świń przeznaczonych do uboju ze stad podejrzanych o zakażenie i zawieszonych.

W związku z powyższym wprowadzenie obowiązku zaopatrywania przesyłek świń  w świadectwa jest dodatkowym obowiązkiem  w przypadku  przemieszczenia świń do rzeźni.

Powyższe zmiany mają na celu zwiększenie kontroli przemieszczanych zwierząt i wpłynie na poprawę realizacji działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF. 

Wróć