Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Iwkowa w sprawie uruchomienia przedszkoli oraz klas zero w szkołach podstawowych

Komunikat Wójta Gminy Iwkowa w sprawie uruchomienia przedszkoli oraz klas zero w szkołach podstawowych

Wójt Gminy Iwkowa, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i ich rodzin oraz w związku z koniecznością odpowiedniego przygotowania publicznych przedszkoli i klas zero w publicznych szkołach podstawowych na przyjęcie najmłodszych mieszkańców gminy, informuje iż nie jest możliwe ich otwarcie w terminie od 6 maja 2020 r.

Po otrzymaniu informacji od dyrektorów szkół i przedszkoli o długim czasie oczekiwania na realizację zamówień dotyczących zakupu niezbędnych środków gwarantujących bezpieczeństwo dzieci jak również opiekunów. Na dzień dzisiejszy termin oczekiwania na w/w towary wynosi około 2 tygodni.

W związku z tym najwcześniej otwarcie w/w placówek może nastąpić od 18.05.2020 r.

Każdy rodzic lub opiekun prawny deklarujący chęć przysłania dziecka do przedszkola lub oddziału zerowego w publicznej szkole podstawowej winien poinformować o tym dyrektora odpowiedniej placówki.

Wróć