Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

KOMUNIKAT ZMIANA ORGANIZACYJNA OBSŁUGI KASOWEJ URZĘDU SKARBOWEGO W BRZESKU

KOMUNIKAT ZMIANA ORGANIZACYJNA OBSŁUGI KASOWEJ URZĘDU SKARBOWEGO W BRZESKU

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje, iż od dnia 01.09.2014 r. zmienia się organizacja dokonywania wpłat gotówkowych.

Obsługę kasową przejmuje Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.

Wpłat można dokonywać w Punkcie Obsługi Kasowej Banku Spółdzielczego Rzemiosła zlokalizowanym na Sali obsługi Urzędu Skarbowego w Brzesku, ul. Królowej Jadwigi 16, 32-800 Brzesko, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Aby dokonać wpłaty należy wypełnić druk wpłaty gotówkowej, który określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1636).

Od wpłat z tytułu podatków i innych należności budżetowych

BANK NIE POBIERA PROWIZJI

Wróć