Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Konkurs fotograficzny pt. ''Śliwka w dwóch odsłonach: Natura/Kultura''

Konkurs fotograficzny pt. ''Śliwka w dwóch odsłonach: Natura/Kultura''

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza mieszkańców gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna do udziału w konkursie fotograficznym pt. ''Śliwka w dwóch odsłonach: Natura/Kultura'', którego celem jest ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, produktów lokalnych, folkloru, tradycji i kultury obszaru Śliwkowego Szlaku. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych: osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) oraz osoby pełnoletnie. Każdy uczestnik konkursu dostarcza dwa zestawy zdjęć (minimum 3 zdjęcia, maksymalnie 5 zdjęć w każdym zestawie) obejmujące ujęcie PRODUKTU LOKALNEGO - ŚLIW w dwóch odsłonach: zestaw I Natura (np. owoce, drzewa, uprawa, krajobraz) oraz zestaw II Kultura (wykorzystanie produktu, np. przetwarzanie owocu, potrawy, inicjatywy związane z produktem lokalnym). Karty zgłoszeniowe wraz ze zdjęciami można dostarczać do biura Stowarzyszenia w okresie od 28 lutego 2018 roku do 16 listopada 2018 roku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszelkich informacji o konkursie udziela biuro Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku'': Iwkowa 468, tel. 14 684 45 49, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu i kartami zgłoszeniowymi. 

Regulamin konkursu fotograficznego pt. ''Śliwka w dwóch odsłonach: Natura/Kultura''

Karty zgłoszeniowe - niepełnoletni 

Karty zgłoszeniowe - pełnoletni 

Plakat 

Wróć