Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Konkurs pt. „Baranek wielkanocny”

Konkurs pt.  „Baranek wielkanocny”

Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej ogłasza gminny konkurs pt. „Baranek wielkanocny”

Cele:

 • wydobycie znaczenia i symboliki Świąt Wielkanocnych
 • rozwijanie talentu artystycznego dzieci i młodzieży
 • rozszerzenie i pobudzenie zainteresowań twórczością ludową

Grupy wiekowe:

 • I – przedszkola (w tym „0”)
 • II – szkoły podstawowe (klasy I – III)
 • III – szkoły podstawowe (klasy IV – VI)
 • IV – gimnazjum

Kryteria oceny:

 • oryginalność
 • estetyka i samodzielność wykonania
 • dobór materiałów (nie będą brane pod uwagę prace zakupione, gotowe figurki)
 • ogólny wyraz artystyczny

Postanowienia końcowe:

 • Prace mogą być wykonane w dowolnej formie z różnorodnych materiałów, takich jak: glina, masa solna, włóczka, drewno, papier, folia, słoma, modelina, drut, lub będące połączeniem tych materiałów
 • każdy uczeń może do konkursu zgłosić tylko jedną pracę, w przypadku przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych dopuszczalne są prace zbiorowe;
 • prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej do 23 marca 2015 r., tj. poniedziałek;
 • do pracy należy dołączyć osobną kartkę z imieniem i nazwiskiem, klasą i szkołą, spiętą lub w kopercie z widocznym zaznaczeniem w której kategorii dana praca ma być rozpatrywana;
 • konkurs zostanie rozstrzygnięty do 26 marca 2015 r., tj. do czwartku;
 • zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej grupie wiekowej otrzymają nagrody;

Wróć