Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Do 15 września 2021 r. Ministerstwo Rolnictwa u Rozwoju Wsi prowadzi konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Druga wersja projektu planu została uzupełniona o szereg obszarów, których nie zawierała pierwsza wersja projektu Planu. Propozycje rozwiązań przedstawione w drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zawierają m.in. podział budżetu, pełny katalog interwencji oraz wskaźniki monitorowania realizacji Planu. Stanowisko opinii publicznej będzie służyć dalszemu dostosowaniu dokumentu strategicznego do potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Zgłoszone opinie, uwagi i stanowiska pomogą wypracować najbardziej wyważone rozwiązania, które umożliwią uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb obywateli, grup, środowisk i instytucji. Pozwolą także wypracować ostateczny kształt przyszłych instrumentów i wsparcia.

Uwagi/opinie  do projektu drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 można zgłaszać za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej, na której znajduje się projekt dokumentu oraz formularz służący do zgłaszania ewentualnych uwag do MRiRW:  

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Informacja o trwających konsultacjach oraz pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszające do konsultacji zamieszczone są na stronie głównej MRiRW pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozpoczely-sie-konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Wróć