Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tekst jednolity
Dz.U.2017. 1023 z późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, iż w dniu 17 grudnia 2018 roku rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024.

W tym dniu na stronie internetowej www.iwkowa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany zostanie projekt dokumentu, a także opis dostępnych form zgłaszania uwag do projektu dokumentu.

Wójt Gminy Iwkowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r., o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U.2017.1023 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Iwkowa informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 17.12.2018 do 17.01.2019 roku w formie:

  • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularzy zadań. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres gmina@iwkowa.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy
    w Iwkowej 32-861 Iwkowa 468 od 17.12.2018 do 17.01.2019 roku.; Formularze winny być kompletnie uzupełnione i podpisane, w przypadku przesłania ich elektroniczne winny być podpisane podpisem elektronicznym. Formularze niekompletne lub nie podpisane nie będą brane pod uwagę,
  • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 09.01.2019r. od godziny 18:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej, 32-861 Iwkowa 468. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się na miejscu z projektem dokumentu.

 

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024 oraz formularze: konsultacji społecznych, formularz zadania inwestycyjnego i nieinwestycyjnego dostępne będą od 17.12.2018 do 17.01.2019r. w:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwkowa
  • na stronie internetowej Gminy; 
  • w Urzędzie Gminy w Iwkowej 32-861 Iwkowa 468 w godzinach pracy urzędu.

Wróć