Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa o konsultacji  projektu Uchwały Rady Gminy w Iwkowej w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Iwkowa..

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Gminy w Iwkowej w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Termin konsultacji: od 22 październik 2021 r. do 29 październik 2021 r.

Forma konsultacji: złożenie pisemnej opinii lub uwagi bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Iwkowej lub drogą elektroniczną na adres: gmina@Iwkowa.pl, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Iwkowej, Iwkowa 468, 32-861 Iwkowa.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: pracownik Urzędu Gminy w Iwkowej realizujący zadanie z przedmiotowego zakresu.

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,2006584,konsultacje-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-gminy-iwkowa-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-.html

Wróć