Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

KRUS- podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci: Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz

KRUS- podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci: Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz

„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Brzesku pod patronatem Wójta Gminy Iwkowa Pana Bogusława Kamińskiego, przeprowadziła dziesiątą, jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie, a także przypomnieć „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Z roku na rok Konkurs staje się coraz bardziej popularny i bierze w nim udział coraz więcej dzieci. Do tegorocznej edycji z terenu powiatu brzeskiego przystąpiło 450 uczniów, w tym 87 uczniów z terenu Gminy Iwkowa. Laureatem drugiego miejsca w I grupie wiekowej (klasy 0-3) został Hubert Uryga- uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Wojakowej. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Iwkowa. Serdecznie Gratulujemy!

Placówka Terenowa KRUS w Brzesku serdecznie zaprasza do swojej siedziby przy ul. Mickiewicza 27 na wystawę prac uczniów wyróżnionych w tegorocznym konkursie.

Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!- to kolejny konkurs dla dzieci rolników organizowany przez KRUS.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na e-maila: rymowanka(at)krus.gov.pl. W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka. 20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł. Wszelkie informacje na temat tego konkursu dostępne są na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl.

 

Wróć