Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

„Małopolska Wieś” już po raz ósmy

„Małopolska Wieś” już po raz ósmy

Województwo Małopolskie ogłosiło ósmą edycję konkursu "Małopolska Wieś". Głównym założeniem konkursu jest wyróżnienie sołectw aktywnie działających na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

W konkursie brane pod uwagę będą m.in. estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne będą inicjatywy, które pomagają wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrują mieszkańców. Oceniane będą także strony internetowe i profile sołectw na portalach społecznościowych.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci. Przedmiotem oceny w ramach Konkursu, w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorska Małopolska Wieś będą inicjatywy lokalne, zrealizowane w sołectwach na terenie województwa małopolskiego od 2019 roku, a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci, prowadzenie strony internetowej sołectwa, istniejącej co najmniej od 2023 r. i nadal funkcjonującej.

Więcej szczegółów dotyczących konkursów pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2412137,ogloszenie-konkursu-pn-malopolska-wies-2024-skierowanego-do-gmin-z-terenu-wojewodztwa-malopolskiego.html

Wróć