Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Małopolski e-Senior

Małopolski e-Senior

Wójt Gminy Iwkowa wspólnie z Fundacją Instytut Myśli Innowacyjnej zapraszają do udziału w projekcie "Małopolski e-Senior" który realizowany będzie na terenie gminy Iwkowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny dla Seniorów. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma na własność, nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • ukończone 65 lat
 • zamieszkiwanie na terenie gminy Iwkowa

W ramach szkoleń planuje się 15 spotkań w wymiarze po 3 godziny lekcyjne oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne, mające na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem 
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype- bezpłatne rozmowy z rodziną i ze znajomymi
 • Facebook- serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/ nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Jeśli jesteś osobą w wieku 65 lat i więcej i jesteś mieszkańcem gminy Iwkowa, który chce nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi nowej technologii i Internetu zgłoś się do projektu i weź udział w szkoleniach!
Rekrutacja ma charakter ciągły rozpoczynając od kwietnia 2018 r

Szczegółowe informacje można uzyskać i pomoc w zakresie wypełnienia dokumentów w:

Urzędzie Gminy w Iwkowej (Agnieszka Mida, tel. 14 6844010, pok. 12).
 
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

Wróć